Fönsterputsgrossisten

Du är här: Hem > Om Fönsterputsgrossisten

Fönsterputsgrossisten

- vi förenklar din vardag

Smarttank RO-system


Filtrering

- Vattnet går genom förfilterna, genom RO-membranet, genom DI-filtret och in i tanken (som ultrarent).

- Sedimentfiltret (det första) tar bort de större partiklarna, kol granulatfiltret (det andra) tar bort kloret, granulatfiltret (det tredje) tar bort de mindre partiklarna

- RO-membranet tar bort majoriteten av partiklarna

- Granulatet renar de sista 5-10% av partiklarna

Underhåll

- Förfilterna: Man byter alla tre sedimentfilterna var tredje månad (ca 40 000 liter). Orsaken att man byter dem samtidigt är att varje filter gör olika jobb och tar slut ungefär samtidigt

- RO-membranet: Man byter RO-membran ca vartannat år. Man ser på TDS-mätaren när det är dags att byta när vattnet som går frånRO-membranet till DI-filtret är högre än 35 ppm. Det håller i ca 20-24 månader (250 000 liter) men det beror på vattentrycket, klimat, vattenkvalitet etc.

- Granulat: Man byter granulat ca var tredje månad. Man ser på TDS-mätaren när det är dags att byta när vattnet som går från DI-filtret är högre än 5 ppm. 25 liter Tulsion granulat producerar ca 8000 liter vid 100 ppm (1 liter = 320 liter). Vid 200 ppm producerar det 4000 liter osv.

-Batteriet: Batteriet (12 V) räcker för 10 timmars oavbrutet användande, sedan behövs det laddas och det tar 6 timmar att ladda upp det helt igen. Man kan köpa till ett extra batteri och använda detta när det första batteriet börjar ta slut – det går dock inte att sköta överföringen automatiskt, endast manuellt. Man kan även köpa till en laddningsfördelare som gör att batteriet laddas via bilbatteriet när man kör så att man slipper ladda batteriet. Det tar ca 6 månader för ett batteri att börja laddas ur om det inte används

Användarinstruktioner

- Påfyllning av vatten: Justera nålventilen så den runda mätaren står på 40 psi (då är RO-membranet mest effektivt). Anslut vattenslang från vattenutkast i närheten till tanken. Led spillvattenslangen till närmaste brunn. Håll inne ”upp” och ”ned” knappen påhögra digitala kontrollenheten (om det är 2 användare) tills det står FIL i displayen. Öppna kranen på vattenutkastet så hör du att det fyller på vatten i tanken och spillvattnet rinner ur slangen.

- Påfyllning första gången: Spola igenom systemet i 5 minuter. Öppna då nålventilen helt för att allt vatten ska flöda ut som spillvatten.

- Sätta på pumpen: Tryck på ”upp” knappen på en av pumparna. Håll inne ”upp” eller ”ned” knappen för att justera vattenflödet. Ställ in den på 40 (40% av högsta hastigheten) som ger tillräckligt med vatten för att rengöra effektivt. Om man ökar flödet slösar man vatten, dock kan det finnas tillfällen där man behöver högre vattenflöde som vid högre byggnader, större smutsiga ytor som behöver mycket avsköljning mm.

- Pumpen MÅSTE gå kontinuerligt. Om den endast går till och från medan vattnet flödar till skaftet, minska hastigheten på flödeskontrollen tills den går kontinuerligt. Olika skaftlängd kan behöva ändring av denna inställning.

- Koppla till skaftet: Anslut slang till ”vatten ut” slangen och koppla till slangvindan. Anslut slangen på slangvindan till slangen på skaftet.

- Stänga av pumpen: Stäng av pumpen genom att hålla inne returknappen.

- Bakspolning: RO-membranet kräver regelbunden bakspolning för att förlänga livslängden – vi rekommenderar att man gör det inför varjegång man fyller upp tanken med vatten. Anslut vattenslang från vattenutkast i närheten till tanken. Led spillvattenslangen till  närmaste brunn. Öppna nålventilen helt och öppna kranen vid vattenutkastet. Låt vattnet spola igenom RO-membranet och rinna ut som spillvatten. Stäng av vattnet och återställ ventilen till 40 psi.